portaldentystyczny.pl PortalDentystyczny.pl - wybielanie z?bów - stomatologia - dentysta - stomatolog - gabinety stomato...

portaldentystyczny.pl
Title: PortalDentystyczny.pl - wybielanie z?bów - stomatologia - dentysta - stomatolog - gabinety stomato...
Keywords: wybielanie z?bów, stomatolog, stomatologia, dentysta, gabinety stomatologiczne, portaldentystyczny
Description: PortalDentystyczny.pl jest najnowocze?niejszym portalem internetowym o tematyce medycznej. Je?li interesuj? Ci? gabinety stomatologiczne, dentysta lub stomatologia, albo zabiegi które wykonuje stomatolog takie jak wybielanie z?bów to zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
portaldentystyczny.pl is ranked 2131897 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,078. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. portaldentystyczny.pl has 43% seo score.

portaldentystyczny.pl Information

Website / Domain: portaldentystyczny.pl
Website IP Address: 94.152.194.227
Domain DNS Server: ns2.tld.pl,ns1.tld.pl

portaldentystyczny.pl Rank

Alexa Rank: 2131897
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

portaldentystyczny.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,078
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $499
Yearly Revenue: $6,078
Daily Unique Visitors 1,532
Monthly Unique Visitors: 45,960
Yearly Unique Visitors: 559,180

portaldentystyczny.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 28 Jul 2016 05:02:00 GMT
Server Apache

portaldentystyczny.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
wybielanie z?bów 1 0.14%
stomatolog 31 2.87%
stomatologia 6 0.65%
dentysta 5 0.36%
gabinety stomatologiczne 1 0.22%
portaldentystyczny 3 0.49%

portaldentystyczny.pl Traffic Sources Chart

portaldentystyczny.pl Similar Website

Domain Site Title

portaldentystyczny.pl Alexa Rank History Chart

portaldentystyczny.pl aleax

portaldentystyczny.pl Html To Plain Text

PortalDentystyczny.pl - wybielanie z?bów - stomatologia - dentysta - stomatolog - gabinety stomatologiczne Strona g?ówna - portaldentystyczny.pl Twoje konto Mapa serwisu Pole? znajomemu Kontakt Lekarz Pacjent Dziecko Technik Student Kalendarium DentalTV Forum Katalog firm Pracownie protetyczne +Gabinet +Og?oszenie +Praca +Newsletter Reklama Strona g?ówna Strona g?ówna Aktualno?ci 1,5 mld z? z zagranicy 28-07-2016 Us?ugi dentystyczne to hit w?ród pacjentów, którzy uprawiaj? turystyk? medyczn?. wi?cej Wi?cej lekarzy planuje wyjazd 27-07-2016 wi?cej Marihuana a choroby przyz?bia 25-07-2016 wi?cej B?d? zmiany w kszta?ceniu rezydentów 22-07-2016 wi?cej Nastawieni na inwestycje 21-07-2016 wi?cej Dla gabinetu Forum ! Zestawienia porównania Autoklawów wi?cej Zestawienia porównania Zgrzewarek impulsowych wi?cej Zestawienia porównania Myjnie dezynfektory wi?cej Dental TV - Twoje filmy w jednym miejscu! wi?cej Wej?cie na forum!? wi?cej Kalendarium Relacje z targów i imprez Wyszukiwarka szkoleń Tytu? Rodzaj wybierz Kongresy Na ?wiecie Szkolenia Targi Tematyka wybierz CAD/CAM Chirurgia Endodoncja Implantologia Inne Ortodoncja Periodontologia Protetyka Sprz?t/materia?y stomatologiczne Stomatologia Estetyczna W?ókna szklane Znieczulenia Gr. zaw. wybierz Wszyscy Lekarz Technik Miesi?c wybierz Czerwiec 2016 Lipiec 2016 Sierpień 2016 Wrzesień 2016 Pa?dziernik 2016 Listopad 2016 Grudzień 2016 Styczeń 2017 Luty 2017 Marzec 2017 Kwiecień 2017 Maj 2017 Wojew. wybierz dolno?l?skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ?ódzkie ma?opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie ?l?skie ?wi?tokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie szukaj te? w tre?ci/opisie Miejsce Szukaj Czwartek, 28 Lipca 2016 Pon Wto ?ro Czw Pi? Sob Nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Wejd? do najwi?kszej bazy szkoleń CEDE 2011 Trzy dni targów CEDE 2011 min??o bardzo szybko, przede wszystkim dlatego, ?e nie by?o czasu na nud?... wi?cej CEDE 2010 wi?cej wi?cej Konferencja Osteologia w Krakowie 2010 wi?cej wi?cej CEIA 2009 wi?cej wi?cej CEDE 2009 wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (22) KaVo Vision Marketing Produkty Prawo Dotacje Dzień otwarty w KaVo Polska 18 czerwca w sali pokazowej KaVo w Warszawie zorganizowali?my wspólnie z firm? BZ WBK Leasing dzień otwarty. Stomatolodzy i w?a?ciciele klinik planuj?cy inwestycje mogli szczegó?owo zapozna? si? z nasz?... wi?cej 3Shape Trios? w KaVo! wi?cej wi?cej DIAGNOCam - nowatorska, obrazowa, laserowa metoda diagnostyki próchnicy na powierzchniach stycznych z?bów wi?cej wi?cej KaVo przedstawia-PRIMUS 1058 Life Ikona niezawodno?ci w nowej ods?onie. wi?cej wi?cej Tomografia CBCT – rewolucja w diagnostyce w codziennej praktyce stomatologicznej wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (7) Public relations w placówce publicznej O ile dzia?ania zwi?zane z marketingiem placówki publicznej i budowaniem wizerunku marki lecznicy/lekarza nie zawsze wydaj? si? oczywiste, to ju? aktywno?? w zakresie public relations jest postrzegana jako... wi?cej Korzy?ci z badania poziomu zadowolenia pacjenta z us?ug wi?cej wi?cej Sposoby na poznanie poziomu satysfakcji pacjenta z us?ug wi?cej wi?cej Lekarz dentysta na konkurencyjnym rynku ochrony zdrowia wi?cej wi?cej Pacjent wyleczony, gra skończona wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (22) STATIM G4 - autoklaw XXI wieku STATIM G4 to nowa ods?ona autoklawu STATIM. Nowoczesny, kolorowy, dotykowy wy?wietlacz LCD, zaawansowany system operacyjny oraz rozwi?zania z zakresu komunikacji sieciowej powoduj?, ?e mamy do czynienia z produktem... wi?cej Nowy preparat z grupy MTA wi?cej wi?cej MARKETING GABINETóW LEKARSKICH NA RYNKU US?UG ZDROWOTNYCH wi?cej wi?cej BLANX EXTRA WHITE wi?cej wi?cej PE?EN ZESTAW DO NAPRAWY PORCELANY - wszystko w 1 opakowaniu ! wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (125) Zgoda pacjenta – przepisy i uwarunkowania Zgoda na zabieg to jedno z najwa?niejszych uprawnień pacjenta. O jego randze ?wiadczy szereg regulacji prawnych, które precyzuj? prawa i obowi?zki lekarza oraz pacjenta... wi?cej Zgoda pacjenta – bez niespodzianek wi?cej wi?cej Tre?? informacji o odpadach wi?cej wi?cej Kompendium wiedzy o podatkach, ksi?gowo?ci i ZUS-ie wi?cej wi?cej Prawo pacjenta do informacji, wyra?enia lub odmowy zgody na interwencj? medyczn? w ?wietle nowej ustawy o prawach pacjenta... wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (42) Kiedy inwestycja jest innowacyjna? Jak wynika ze statystyk, dotacje unijne przeznaczone na rozwój innowacyjno?ci cz?sto trafiaj? do stomatologów. By otrzyma? wsparcie, trzeba... wi?cej Efektywne starania o dotacj? wi?cej wi?cej Rozliczanie dotacji unijnych wi?cej wi?cej Wsparcie pomostowe bez tajemnic wi?cej wi?cej Dotacja na w?asny biznes wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (11) Poradnik dentysty Wymogi sanitarne Dokumentacja Kasy Fiskalne Jak prze?y? kontrol? z ZUS? ZUS ma prawo do przeprowadzenia kontroli u p?atnika sk?adek, którym jest ka?dy stomatolog i technik dentystyczny prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? wi?cej Sk?adki do ZUS a praca w dwóch krajach wi?cej wi?cej E-zwolnienia – krok po kroku wi?cej wi?cej Etyka promocji w lecznicy publicznej wi?cej wi?cej Ile zaliczki na podatek? wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (116) Dobra procedura mycia i dezynfekcji Higiena i profilaktyka zaka?eń medycznych to podstawy bezpiecznej pracy w placówce opieki zdrowotnej... wi?cej Higiena odzie?y u?ywanej w pracy Wymogi sanitarne wi?cej wi?cej Uszczuplone nowe rozporz?dzenie w sprawie wymagań stawianych ZOZ-om wi?cej wi?cej Wyposa?enie ZOZ-ów w ?wietle nowego rozporz?dzenia wi?cej wi?cej ZOZ-y wed?ug nowych przepisów wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (6) Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2011r Od pocz?tku 2011 r. obowi?zuj? nowe przepisy, dotycz?ce tego, jak powinna by? prowadzona dokumentacja medyczna, co powinny zawiera? konkretne dokumenty... wi?cej Dokumentacja w ZOZ-ie wi?cej wi?cej Dokumentacja w praktyce lekarskiej i w pracowniach protetyki stomatologicznej oraz ortodoncji wi?cej wi?cej Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej wi?cej wi?cej Jak chroni? dokumentacje medyczn? w formie elektronicznej? wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (8) Kasy fiskalne – vademecum Obowi?zek posiadania kasy fiskalnej przez lekarza prowadz?cego zawodow? dzia?alno?? gospodarcz? wchodzi w ?ycie z dniem 1 maja 2011 r. Przed zakupem urz?dzenia warto przeczyta? nasz mini-poradnik... wi?cej Kasy fiskalne – na co zwróci? uwag? przy wyborze urz?dzenia wi?cej wi?cej Paragony, raporty, kopie elektroniczne – zwró? na to uwag? wi?cej wi?cej Co oferuj? producenci kas fiskalnych? wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (4) Katalog firm Dodaj gabinet Ciekawe strony Problem z flashem Województwo z ca?ej Polski dolno?l?skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ?ódzkie ma?opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie ?l?skie ?wi?tokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Profil wszystkie Autoklawy Implanty Kamery wewn?trz ustne Meble Odzie? i produkty ochronne Oprogramowanie/Informatyka Optyka/Radiowizjografia Produkty dla gabinetu Produkty dla pracowni Turbiny/K?tnice/Prostnice Unity/Fotele Wydawnictwa medyczne Wyposa?enie dla pracowni Firma Miejscowo?? Szukana fraza Szukaj Wszystkie Dodaj firm? Problem z flashem Województwo z ca?ej Polski dolno?l?skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie ?ódzkie ma?opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie ?l?skie ?wi?tokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Miejscowo?? Szukana fraza Gabinety promowane Szukaj Wszystkie Dodaj gabinet Czasopisma dla dentystów Spis polskich czasopism dla dentystów wi?cej Atlasy Anatomiczne wi?cej wi?cej Towarzystwa naukowe wi?cej wi?cej Ciekawe przypadki w internecie wi?cej wi?cej Czasopisma naukowe w internecie wi?cej wi?cej Zobacz wszystkie wiadomo?ci z tego dzia?u (5) SPRAWD? I DODAJ swój gabinet Baza gabinetów z ca?ej Polski PRACOWNIE PROTETYCZNE w Polsce Pracownie w Twoim województwie MS Wi?cej artyku?ów! Metody zmniejszenia odczucia l?ku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego Post?powanie stomatologiczne u ma?ych pacjentów wymaga od lekarza zarówno du?ych umiej?tno?ci praktycznych, jak i wiedzy z zakresu... wi?cej Stomatologia... Wi?cej artyku?ów! Zdrowie jamy ustnej a oty?o?? Nadwaga i oty?o?? s? istotny- mi czynnikami ryzyka wielu przewlek?ych schorzeń, takich jak nadci?nienie t?tnicze, podwy?szony poziom cholesterolu, choroby uk?adu sercowo-naczyniowego wi?cej Nowa Stomatologia Wi?cej artyku?ów! Wykorzystanie techniki ?Narysuj i napisz” w praktyce lekarza dentysty sprawuj?cego opiek? nad dzie?mi Dzieci s? wa?nymi i szczególnymi pacjentami gabinetów dentystycznych. Z uwagi na znaczne rozpowszechnienie próchnicy i jej konsekwencje dla zdrowia istotne jest jej wczesne wykrywanie i leczenie. wi?cej As Stomatologii Wi?cej artyku?ów! Wspó?czesna diagnostyka stomatologiczna choroby próchnicowej z?bów oraz ubytków niepróchnicowego pochodzenia oparta jest g?ównie Wspó?czesna diagnostyka stomatologiczna choroby próchnicowej z?bów oraz ubytków niepróchnicowego pochodzenia oparta jest g?ównie na badaniu klinicznym... wi?cej Praca Dodaj og?oszenie ! Lekarz dentysta > Lekarz dentysta > Ortodonta > Lekarz stom. endodonta, mikroskop > Technik dentystyczny/technik... > Szukam stomatologa z Polski! > Dzia? metalu- tech.dent. > Technik Dzia? ceramiki > Wszystkie Dodaj og?oszenie Og?oszenia Dodaj og?oszenie ! Dozownik p?ynu do p?ukania i... > KUPI? KLINIK? > Oferta wspó?pracy dla lekarza... > Oferta wspó?pracy dla lekarza... > Zatrydni? Lekarza Dentyste > PROMOCJA BEAUTY DENTAL CLINIC... > Unit stomatologiczny + osprz?t +... > Najlepsze pasty i szczoteczki do... > Projektowanie gabinetów... > Kompleksowa pomoc przy... > UNIT STOMATOLOGICZNY KAVO ESTETICA... > Wspó?praca z gabinetami > Wszystkie Dodaj og?oszenie Tagi dentysta denty?ci gabinet stomatologiczny kszta?cenie leczenie leczenie z?bów NFZ pacjent Na skróty Forum Zareklamuj swój gabinet Izby Lekarskie w Polsce Partnerzy portalu Magazyn Stomatologiczny Wydawnictwo Czelej Wydawnictwo PZWL Wydawnictwo Med Tour Press Int. new! Katalog firm new! Polish Dentists Dodaj gabinet Poradnik dentysty Organizacje Turystyka stomatologiczna Marketing stomatologiczny Dotacje z UE Nowa Stomatologia Dental TV new! Czas na urlop! Relacje z targów i imprez LOGOWANIE Zaloguj si? nowe konto zapomnia?em has?a Pierwszy raz w portalu? Zarejestruj si? Jak korzysta? Newsletter Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywa? bie??ce informacje Dodaj Ankieta Jakie czasopismo stomatologiczne prenumerujesz? Magazyn Stomatologiczny As Stomatologii Nowy Gabinet Stomatologiczny Poradnik Stomatologiczny Stomatologia Wspó?czesna TPS Kwintesencja Forum Stomatologii Praktycznej Inne - wyniki G?osuj Kana?y informacyjne RSS O nas Wspó?praca Reklama Ochrona prywatno?ci Regulaminy Polityka Cookies Copyrights ? PortalDentystyczny.pl 2006 - 2016 Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS

portaldentystyczny.pl Whois

Domain Name: PORTALDENTYSTYCZNY.PL